Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji

 

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia turystyczne

WYBÓR OFERT I PORÓWNANIE SPOŚRÓD WIELU ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

 

Każdy wyjazd turystyczny sprawia wiele radości i powiększa zasób przyjemnych wspomnień.

Niesie jednak ze sobą ryzyko niemiłych i kosztownych zajść kiedy nagle zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi podczas podróży. W takich przypadkach niezbędne jest odpowiednie ubezpieczenie.

 

- Ubezpieczenia w kraju lub za granicą

 

- Zorganizowanych grup, rodzin, osób indywidualnych


- Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Świadczenia zależne od sumy ubezpieczenia i procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Inne świadczenia to np. koszty zakupu protez, zadośćuczynienie za ból i cierpienie, ryczałt za pobyt w szpitalu ...


- Ubezpieczenie kosztów leczenia w czasie podróży zagranicznej

Dzięki temu ubezpieczeniu ubezpieczyciel zapłaci za:

* leczenie ubezpieczonego

* uszczerbek na zdrowiu

* konieczną podróż osoby towarzyszącej

* specjalne środki transportu osoby poszkodowanej powracającej do kraju

* transport zwłok

* i inne

 

- Ubezpieczenie bagażu

 

- Ubezpieczenie rezygnacji z podróży

Doskonałe w przypadkach gdy ponieśliśmy koszty wycieczki i nagłe określone zdarzenie uniemożliwia wyjazd.

 

- Możliwość ubezpieczenia osób wyjeżdżających do pracy zarobkowej

Kontakt Mapa serwisu Polityka prywatności projekt i realizacja: BigCom Biuro Ubezpieczeń - ul. Sobieskiego 16 - 35-002 - Rzeszów